Ô quảng cáo 2m4
Ô quảng cáo 2m4
Thông tin sản phẩm
  • Bán kính ô 1m2
  • Thân ô cao 2m5
  • Chân đế bê tông nặng 13-17 kg
Thích hợp tặng khách hàng có cửa hàng mặt đường
not rated Đọc tiếp
Ô quảng cáo 2m7
Ô quảng cáo 2m7
Thông tin sản phẩm
  • Bán kính ô 1m35
  • Thân ô cao 2m5
  • Chân đế bê tông nặng 13-17 kg
Thích hợp tặng khách hàng có cửa hàng mặt đường
not rated Đọc tiếp
Ô quảng cáo 3m
Ô quảng cáo 3m
Thông tin sản phẩm
  • Bán kính ô 1m5
  • Thân ô cao 2m5
  • Chân đế bê tông nặng 13-17 kg
Thích hợp tặng khách hàng có cửa hàng mặt đường
not rated Đọc tiếp
Ô quảng cáo ngoài trời 2m2
Ô quảng cáo ngoài trời 2m2
Bán kính ô 1m1 Thân ô cao 2m5 Chân đế bê tông nặng 13-17 kg
not rated Đọc tiếp